top of page
Picture1 (1).png

Maisto pramonė

Padažų gamyba

Kliento iššūkis:
Didelė pelėsinių mikroorganizmų koncentracija, epizodiniai produktų partijų išbrokavimai.

Sprendimas:

Oro kondicionierių šilumokaičių ir praeinančio oro dezinfekavimas UV-C šviesa.

Rezultatas:

Pelėsinių grybų koncentracija ore sumažėjo 5 kartus.

Sumažėjo produkcijos nuostoliai.

Kondicionierius 1.png

Kliento iššūkis:
Produkciją perdavus klientams kartodavosi atvejai, kai gaminiai pakuotėse apaugdavo pelėsio danga. UVIRESO atliktais mikrobiologiniais tyrimais nustatyta, kad ant gaminių atsiranda pelėsiniai grybai ir mielės (jos  – gamybinio technologinio proceso dalis).

Sprendimas:

Gamybinėse ir sandėliavimo patalpose sumontuoti fotokatalitiniai UV oro dezinfekavimo įrenginiai.

Rezultatas:

Sumažėjo produkcijos nuostoliai, pagerėjo įmonės įvaizdis dėl gaminių kokybės.

Picture1 123.png

Duonos pramonė

Kliento iššūkis:
Pelėsis atsirasdavo ant duonos nesibaigus jos galiojimo laikui. Ypač dideli nuostoliai būdavo eksportavus produkciją.

Sprendimas:

Gamybinėse ir sandėliavimo patalpose sumontuoti atviro tipo UV-C oro dezinfekcijos įrenginiai.

Rezultatas:

Sumažėjo produkcijos nuostoliai, pagerėjo įmonės įvaizdis dėl gaminių kokybės.

Picture1.png

Pieno pramonė

Kliento iššūkis:
Didėlė pelėsinių grybų koncentracija vėsiose sandėliavimo patalpose, epizodinis pelėsinių grybų atsiradimas ant supakuotos produkcijos.

Sprendimas:

Sandėliavimo patalpose sumontuoti fotokatalitiniai UV oro dezinfekavimo įrenginiai .

Rezultatas:

Pelėsiniai grybai sandėliavimo patalpų oro mėginiuose nebenustatomi.

Sumažėjo produkcijos nuostoliai.

Picture1 2211122.png

Proteinų gamyba

Kliento iššūkis:
Reikalinga klimato palaikymo sistemos dezinfekcija vabalų fermoje, laboratorijos dezinfekcija.

Sprendimas:

Vabalų fermoje sumontuota šilumokaičio ir oro dezinfekavimo sistema.

Laboratorijoje sumontuotos atviro tipo oro ir paviršių dezinfekavimo sistemos.

Rezultatas:

Užterštumo mikroorganizmais nėra.

Picture2.png

Kavos pramonė

Kliento iššūkis:
Nepatenkinama pelėsinių grybų koncentracija gamybinių patalpų ore.

Sprendimas:

Gamybinėse patalpose sumontuoti UV-C oro dezinfekavimo įrenginiai.

Rezultatas:

Pelėsinių grybų koncentracijos rodiklis ore pagerėjo iki leistinos normos.

Picture11111 .png

baktericidine lempa - kvarcavimas - produkcijos dezinfekcija - patalpų dezinfekcija - kvarco lempa

Mėsos gamyba
bottom of page